Wesprzyj fundację Happy Kids
Banner
Fundacja Happy Kids od ponad 20 lat prowadzi rodzinne domy dziecka, w których schronienie znajdują osamotnione dzieci. Dzięki profesjonalnej opiece zawodowych rodziców zastępczych odzyskują one swoją podmiotowość i wiarę w dorosłych. Ale przede wszystkim otrzymują miłość, szacunek i zrozumienie.

Dzieciństwo to czas, który wpływa na całe nasze późniejsze życie. Wedle słów Janusza Korczaka “Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie… Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” pragniemy dzieciom w potrzebie zapewnić Miłość, Dom i Rodzinę. Tyle i aż tyle, żeby ich dzieciństwo, a co za tym idzie i późniejsze dorosłe życie były szczęśliwe.

Aktualnie pod opieką Fundacji Happy Kids pozostaje 138 podopiecznych, w tym dzieci zmagające się niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Przebywają oni w 17 rodzinnych domach dziecka. W ciągu przeszło 20 lat działalności udało nam się pomóc ponad 300 osobom. To jednak kropla w morzu potrzeb, ponieważ prawie 16 000 (!) dzieci w Polsce pozostaje w domach dziecka.
Wesprzyj
74 614,00 zł
bez kwoty docelowej

Pola opcjonalne
* Pole wymagane